Przyjmowanie zwierząt

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Spacerowej 118 prowadzone jest przez PGK Sp. z o.o. na podstawie umowy zawartej z Urzędem Miasta Radomska.

Jeśli ktoś znajdzie bezdomne zwierzę na terenie Radomska powinien zgłosić to do czynnego całodobowo Wydziału Bezpieczeństwa i Porządku, funkcjonującego w strukturach Urzędu Miasta Radomska pod nr tel. 44 6810000. Pracownicy schroniska odławiają bezdomne zwierzęta dopiero po otrzymaniu zlecenia przez w/w wydział.

Zwierzę błąkające się poza Radomskiem należy zgłosić do stosownego Urzędu Gminy, który ma ustawowy obowiązek zajmowania się bezdomnymi zwierzętami.

W miarę posiadania wolnych miejsc schronisko może przyjąć zwierzęta od osób indywidualnych za odpłatnością 150zł/szt.

Informacje o schronisku i zwierzętach w nim przebywających można uzyskać pod nr tel. 501 272 431 lub  515 866 954 - czynnych w godzinach pracy schroniska.