O nas

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Spacerowej 118 prowadzone jest przez PGK Sp. z o.o. na podstawie umowy zawartej z Urzędem Miasta Radomska. Do Schroniska trafiają bezpańskie zwierzęta pochodzące wyłącznie z terenu miasta.

schron

Zwierzęta przyjmowane są zgodnie ze zgłoszeniami czynnego całodobowo, znajdującego się w strukturze Urzędu Miasta Radomska - Wydział Bezpieczeństwa i Porządku (tel. 501 652 202) oraz w miarę posiadania wolnych miejsc w schronisku od osób indywidualnych za odpłatnością 150zł/szt.

Po odbyciu kwarantanny, przeprowadzeniu zabiegów weterynaryjnych (szczepienia, dezynsekcja, sterylizacja, ewentualne leczenie ambulatoryjne lub chirurgiczne) zwierzęta mogą być wydawane zainteresowanym osobom na podstawie umowy adopcyjnej w cenie:
30zł – pies,
20zł – kot.
Lekarz weterynarii sprawujący opiekę w schronisku podczas codziennych dyżurów dokonuje m.in. badań nowoprzybyłych zwierząt, leczenia i udzielania pomocy ambulatoryjnej, wykonuje zabiegi kastracji i sterylizacji, przeprowadza podstawowe zabiegi dezynfekcyjne, udziela pomocy przy odławianiu zwierząt oraz prowadzi dokumentację schroniska.
Informacje o schronisku i zwierzętach w nim przebywających można uzyskać pod nr tel. 501 272 431 lub  515 866 954 - czynnym w godzinach pracy schroniska.

Regulamin schroniska