Pomoc finansowa

Osoby lub firmy chcące wspomóc Schronisko mogą przekazywać dary do siedziby Schroniska lub dokonywać wpłat na konto PGK Sp. z o.o. w Radomsku PEKAO I/o Radomsko 36 1240 3132 1111 0000 2967 1261 z dopiskiem „Schronisko”.