NOWA WOLIERA DLA MAŁYCH KOTKÓW

W naszym schronisku została ukończona budowa woliery dla małych kotków.
Dzięki bezinteresownej pomocy ofiarodawców, nasze kocurki zyskały wspaniałe miejsce do zabawy i kocich harców.Chcemy ogromnie podziękować osobom zaangażowanym w ten projekt: wszystkim darczyńcom, Paulinie Zych za zorganizowanie zbiórki na ten cel, Pani Małgorzacie Więcek i Panu Robertowi za budowę wyposażenia wewnątrz woliery.